Wednesday, February 2, 2011

Amaç

Özel olarak günlüğüm (blogum);  "Konu Takip" (Issue Tracking) programlarının inşaat projelerinin her türlü aşamasında, verimi arttıracak şekilde kullanılmasını hedeflemektedir.  Bu sayede şantiyelerin büyük enerji harcayıp başarısız oldukları, basit günlük konu takiplerinin, saatler alan gereksiz günlük toplantıların önüne geçilecek, konu takibinin yakından yapılması nedeniyle planlama, bütçeleme, sözleşme hazırlığı ve hakediş gibi daha detaylı takipler, iş kırılımlarında ilgili yetkili kişiler tarafından toparlanabilecektir.
 
Daha en başta, konuları ilgili insanlara atamada, bunların takibinde ve iletişimde problem yaşanan şantiyeler, daha önemli olan detaylı çalışma gerektiren alt konulara eğilebilecektir. En temeldeki konularda problemler mevcutken planlamanın, bütçenin, sözleşmelerin ve hakedişlerin ne kadar geliştirilebildiği inşaat sektörünün mevcut durumdan bellidir.

Projem ne değildir?

1) Kullanabilmek ve anlamak için aylarca kurs alının bir ERP (Enterprise Resource Planning) programı değildir.

2) Kullanımı ve uygulaması sadece birkaç kişi tarafından anlaşılabilecek, karmaşık bir sistem değildir.

3) Yüksek hızda bilgisayarlar, işletmek için yüksek zeka gerektiren bir sistem değildir.

Projem;

5N 1K üzerine kurulmuştur: Ne? Ne zaman? Nerede? Nasıl? Neden? Kim?

Ne? = Hangi İş Kalemi? (Activitiy)

Ne zaman? = İş Programı? (Work Schedule)

Nerede? = Maliyet Alanı?

Nasıl? = Yapım Metotları? (Method of Statement)

Neden?= Analiz, Forum tartışmaları,

Kim? = Ekipler, Deprtmanlar, Kişiler.

ERP sistemleri neden inşaat sektöründe kullanılamamaktadır?

1) İnşaat Sektöründe daha en basit, temel konularda düzensizlikler ve uygunsuzluklar vardır. Bunlar düzeltmeden üzerine inşa edilmeye çalışılan karmaşık sistemler temelden çökmektedir.

2) İnşaat projelerinde her bir proje biriciktir (Unique). Biricik projeler biricik problemler ve biricik çözümler demektir.  Farklı problemleri tek bir çözüm yolu ile çözmek ve bunu sistemleştirmek imkansızdır. Bu nedenle sistemleştirilmesi gereken detaylı bir çözüm tekniği değil, problemlere genel yaklaşım yöntemidir.

Projemin Yararları neler olacaktır?

1) İnşaat Projelerinde iş programı, bütçe, hakediş, sözleşmeler v.b. konuları kendi işleyiş sistemlerine karışmadan farklı bir platformda atama,takip etme, sorgulama imkanı sağlayacaktır.

2) Bilgisayarda proje sürecinin tarihsel bir sıralaması tutulduğu için, geçen her günün, yorumların, konuşmaların kaydı tutulmuş olacak, arama ve yedeklemeler yapılabilecektir.

3) Hedef saptıran, işten kaytaran, bilinçli veya bilinçsiz personelin “anlamamıştım”, “duymadım”, “e-posta gelmedi” v.b. bahanelerinin önüne geçilecektir.

4)

No comments:

Post a Comment