Tuesday, March 22, 2011

Trac Bileşenleri

Trac İnternet sitesindeki rehber kısmını okuduğumda gördüm ki; Trac 5 ana bölümden oluşuyor. Bu bölümleri ve kullanım amaçlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

1. Trac Bileşenleri

1.1. The TracWiki:
Bildiğimiz ve alıştığımız Wiki, Trac projesinde sayfalar oluşturulup paylaşılmasını, belirli formatlara sahip yazılar yazılmasını ve Trac modülleri arasında linkler kurulmasını sağlayan sistemdir.

1.2. The TracTimeline:
Trac Timeline, projenin geçmişin tamamındaki olaylara (events) kronolojik bir bakış sağlar. Bu olaylar şu şekilde sıralanabilirler.
a) Wiki sayfa olayları (oluşturulma ve değişiklik)
b) Etiket olayları (oluşturulma ve çözüme ulaşma)
c) Ana Kod değişiklikleri (Bilgi havuzu kontrolleri)
d) Kilometretaşları olayları (kilometretaşı tamamlamaları)

1.3. The TracRSS:
Proje genelindeki ilerlemenin basit bir şekilde takip edildiği kısımdır. Trac içindeki bir çok modül RSS (Really Simple Syndication) ile uyumludur.
“TracTimeline — Use the RSS feed to subscribe to project events.
Monitor overall project progress in your favorite RSS reader.
TracTickets, TracReports, and TracQuery — Allows syndication of report and ticket query results.
Be notified about important and relevant issue tickets.
TracBrowser and TracRevisionLog — Syndication of file changes.
Stay up to date with changes to a specific file or directory.”

1.4. The Version Control Subsystem

1.4.1. Repository Browser: The repository browser, Trac çevre bileşenleri ile alakalı klasörlerin ve saklanmış dosyaların belirli revizyonları dolaşmak için kullanılmaktadır.

1.4.2. Trac Changeset Module: Changeset modül ile yapılan değişiklikler hakkında bilgiler tutulmakta ve renkler ile görsellik kazandırılmaktadır. Daha detaylı incelemeyi ileriki aşamalara bırakıyorum.

1.4.3. Trac Revision Log: Revizyon Log’u, ilgili nesne ile ilgili reizyon geçmişini listelemektedir. Daha detaylı incelemeyi ileriki aşamalara bırakıyorum.

1.5. The Ticket Subsystem: Benim, inşaat/şantiye yönetimde en etkin şekilde kullanılacağını düşündüğüm bölümdür.

1.5.1. Trac Tickets: Etiketler basit ama etkili konu ve hata takip sağlamaktadır. Hata takip terimi inşaat işleri için farklı bir şekilde yorumlanabilir. Bununla birlikte Etiketler (Tickets) günlük, haftalık ve aylık iş emirleri olarak düşünülebilir. Bu sayede iş emirlerinin ilgili kişiye atanması, bilgilendirilmesi ve değerlendirilmesi kolaylaştırılmış olur. Etiketlerin fonksiyonel raporlanması ise iş ile alakalı farklı yorum ve değerlendirmelerin dakikalar içinde gerçekleşmesini sağlayacaktır.

1.5.2. Trac Reports
Etiketlerin raporlanmasını sağlayan alt bölümdür.

1.5.3. Trac Query
Etiketlerin farklı kriterler kullanılarak sorgulanmasını sağlayan alt bölümdür.

1.5.4. Trac Roadmap
Projenin geleceğinin planlandığıi kilometre taşlarının (milestones) oluşturulduğu Yol Haritasıdır.